Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

CHUNG KẾT HỌA THƠ
(gửi tác giả bài CHẢ NHẼ - Đ.Đ.T )

Cái món cầy tơ với nhộng tằm
Khi ăn nhất thiết phải dùng tăm
Chó dai cũng chọc,nhộng cũng chọc
Răng xuống,lợi lên-khỏi bốc thăm

TD langhop 19-10-2011CHẢ NHẼ

Chả nhẽ bươu đầu lại nhổ tăm
Nhất là T.D sắp sang thăm
Thôi thì một nhịn nhưng lành chín
Có cả cầy tơ lẫn rượu tằm

Cổ Thành C.L 19-10-2011 Đ.Đ.T