Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011
VẪN CẮM TĂM
(Lại họa bài “HỌA THƠ  THANH DẠ”
của ĐỖ ĐÌNH TUÂN)


Nốc món RƯỢU HƯƠU nẫu ruột tằm
Vợ mi chán ngán ; Chẳng thèm thăm
Cây BÀNG,gốc MÍT…nôn vào tất
Nó đánh bươu đầu VẪN CẮM TĂM !


Phố Hóp 19-10-2011 td ruoulanghopPhụ chép bài HỌA THƠ THANH DẠ:

Thăm tớ hay là chẳng tới thăm
Ngày ngày tớ vẫn tửu cùng tăm
Dù ai cho phép,không cho phép
Hết rượu nhung hươu lại rượu tằm