Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

NHẮN LẠI CHÚ NGUYỆT “QUAY”

Bây giờ vừa “nháy”,vừa “quay”
Lại thêm khổ sở cái tay phải “sờ”
Lại còn chuyển nghiệp sang… thơ
Thế thì hẳn cũng mệt phờ …râu trê !

Đành rằng nhiều sự đam mê
“Nháy”,”quay”,”thơ”…cũng cứ về thăm nhau
Nháy thì… ảnh , quay thì…AU
Góp phần tô điểm sắc màu Tri Ân

Dẫu rằng xóm đã đông dân
Muốn lên Làng-ảo vẫn cần đông hơn
Tô Hà đã nói xanh rờn
“Biến Tri Ân hóa giang sơn đẹp giầu!...

Vắt chân lên cổ …về mau !

xóm Tri Ân 02-11-2011 anh quân bưu vui tính - TD