Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

TIN MỪNG GỬI XÓM TRI-ÂN

MỎI MÒN CHỜ ĐỢI LẨU LẦU LÂU
KHẮC-NGUYỆT HÔM RỒI ĐÃ CÓ DÂU
CON TRƯỞNG 32 CHỊU LẤY VỢ
LÊN ĐỜI; BỐ CHÁU VỂNH RÂU...NÂU !


NGÀY 08-10-2011 (TỨC 12-9 TÂN MÃO) NGUYỄN KHẮC NGUYỆT lo thành hôn cho anh CON TRAI TRƯỞNG chắc cũng vất vả nên RÂU RIA hơi bị dài quá nhanh.Bác THANH DẠ được phong chức TRƯỞNG ĐOÀN NHÀ TRAI rất là oai .Xin khoe với toàn xóm TRI ÂN để mọi người mừng