Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011


CẢM THU
  (họa bài Thu Cảm của Minh Tư)
 
Heo may lặng lẽ chở trời sang
Vũ trụ tâm tư đượm sắc vàng
Ngày lạnh lòng ai buồn gió núi
Đêm thanh dạ tớ nhớ trăng ngàn
Người về thắp lại màu hoa phượng
Ta ở trông theo sắc lá bàng
Mỗi độ thu về ai thấu hiểu
Nỗi lòng ta trải biết bao trang ?

phố Hop 03-10-2011 (07-9 tân mão) T.D