Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TẠM THỜI 
CHO BỆNH NHÂN GẦY Đ.Đ.T"Chó gầy hổ mặt người nuôi "
Người gầy thì biết hỏi người nào đây?
Nguyên nhân là thiếu thịt cầy
Thiếu rượu MaxHOP, rượu tây Đông Triều
Hay vì toàn uống rượu HIÊU
Thân tằm ốm nhách,nhả nhiều TƠ TO
Phải tìm LÝ TRẤU, lý tro
Mới mong giải được nỗi lo bệnh GẦY
Tạm thời tiêm thuốc Cờ-Tây
Nước cất Lang-Hop...sau này tính thêm !


hải thượng lãn công làng hóp dao cầu mạng nhện