Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

BÀI THƠ CUỐI THÁNG

(gửi  nam giới xóm Tri Ân)
Tháng 10 thì sắp hết rồi
Công lao phụ nữ khắp nơi …còn đầy
Như là : Rất đỗi khéo tay
Cơm dẻo,canh ngọt hằng ngày cho ta
Giỏi việc nước,đảm việc nhà
Dịu dàng, đằm thắm, nết na…tuyệt vời
Nếu đem so với ông trời
Thì VỢ LÀ NHẤT trên đời đó nha
Vậy nên nam giới chúng ta
Cần luôn ca ngợi các bà,các cô
Mỏi mồm vẫn phải tung hô
Nếu không ,thì biết “đi mô bây chừ ?”… Làng hóp ngày 26-10-2001 lang râu quặp