Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

HỎI EM-CÔ GÁI HÁI TRẦUNhìn tay em hái trầu không
Bỗng dưng anh thấy trong lòng nhói đau
Trầu này em định bán đâu
Cho anh gửi một buồng cau bán cùng
Hay là hãy để lại dùng
Biết đâu mai có việc chung hai nhà
Xin cho anh hỏi thật thà
Trầu này trầu có,hay là trầu không ?!


Phố Hóp cuối tháng 10-2011 T.D