Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

LẠI GỬI BÁC "PHÓ NHÒM"Đ.Đ.T

Nhòm đâu thì bác cứ nhòm
Cái hang CẮC CỚ có vòm rất sâu
Nếu nhòm chớ có nhòm lâu
Không rồi nước ảnh có mầu đen thui

Nghề nhòm tôi đã hành "chui"
Bảo chút kinh nghiệm kẻo rùi (rồi) vỡ nơ (nợ)

ruoulanghop 29-9-2011