Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

ĐÃ CHẮC TÀI (tặng bác PHÓ NHÒM)ĐÃ CHẮC TÀI?

Lên chức PHÓ NHÒM cũng đã oai
Nhưng mà chưa chắc đã ăn ai
PHÓ là cấp dưới chuyên NHÒM DƯỚI
Chức TRƯỞNG NHÒM kia đã mấy tài ?

thanhdaHộiviênHỘINHÒMxómTRIÂN29-9-2011