Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

lại nghĩ về BIỂN ĐÔNG

VÔ ĐỀ

AI LÀ BẠN ,AI LÀ THÙ
BỖNG DƯNG GIÔNG GIÓ MỊT MÙ BIỂN ĐÔNG
AI NGƯỜI CẬY MẠNH CUỒNG NGÔNG
SOI VÀO LỊCH SỬ THẤY KHÔNG RA GÌ
MỘT LÒNG HỈ XẢ,TỪ BI
RỒI RA MÃI MÃI ĐƯỢC GHI SỬ HỒNG
BIỂN ĐÔNG DÀO DẠT MÊNH MÔNG
LÀ NƠI SÁNG TỎ TẤM LÒNG TRƯỢNG PHU

PHỐ HÓP THỨ TƯ 15-6-2011.TD