Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

LỜI MỜI

Rượu ngon không có bạn hiền
Một mình ngồi uống;Ưu phiền tăng cao
Nhớ câu tục-ngữ,ca-dao
"Trà tam,Rượu tứ"...Người nào cũng vui
Cô đơn là kẻ giết người
Bạn ơi hãy đến cùng tôi...quên nghèo


PHỐ HÓP 15-6-2011 -THANH DẠ