Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

chúc mừng xóm tri ân nhân ngày đại thắng ba mươi tháng tư

CẢM  XÚC THÁNG TƯ
Cứ bồi hồi mỗi độ tháng tư sang
 Ta sống lại những ngày oanh liệt ấy
Cả đất nước như rừng cờ đỏ dậy
Mỗi người dân một-ngọn-đuốc-niềm-tin
Chân một hướng đi,mắt một hướng nhìn
Giair phóng ...

Ta giải phóng ta khỏi bao nhiêu năm chiếm đóng
ba mươi năm "ngày Bắc đêm Nam"
ba mươi năm không một giấc yên nằm
ba mươi năm khắc khoải 
Phải chấm dứt cả nghìn năm máu chảy
Vết thương nơi Bến Hải phải liền da
Tháng Tư hào hùng trong khúc tráng ca 
GIẢI PHÓNG...

Xin mãi mãi cho chúng ta được sống
Không khí Tháng Tư ,sôi động Tháng Tư
Hãy mênh mông hãy rợp sao cờ
Trên xí nghiệp,công trường nhà máy
Hãy xóa hết đói nghèo; Hãy giàu sang lừng lẫy
Để muôn nhà sống mãi Tháng Tư vui
Giair phóng muôn năm Giair phóng đời đời