Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

TRƯA HÈ NGẪU HỨNG


Tôi như cây đứng bóng
Nghênh đầu hứng nắng trưa
Vẫn thầm nuôi hy vọng
Đêm về trời sẽ mưa !

Phố Quê 01/6/2016
THANH DẠ NGUYỄN