Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

LO TẾTTết này giá có lên không
Lương còm đuổi giá cho lòng sắt se
Chắc ăn,sắm trước,ăn dè
Mấy lạng trà Thái,một be rượu làng
Ba ký thịt lợn quay vàng
Một vại hành nén,một trang thơ nhà
Còn bao nhiêu nữa,ngoài ra
Tiền lương đã nộp,thì Bà Xã lo !


Làng Hóp 05/01/2014 T.DẠ