Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

ĐẦU XUÂN VÃNG CẢNH
Đầu xuân vãng cảnh Đình, Đền
Cầu an, cầu lộc và quên nhọc nhằn

Nỗi lòng còn sự lăn tăn

Sẽ thanh thản lại khi ăn oản Chùa !

Phố Quê Như Bị Bỏ Bùa
11/02/2017 (Rằm Tháng Giêng)