Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Thiên tai, nhân họa...trải bao lần
Năm Khỉ qua rồi, đã biết Thân
Đinh Dậu tiếng gà vang bốn cõi
Mỗi ngày mỗi mới-mới thanh tân !

Phố Quê lời chúc ân cần
19/01/2017 THANH DẠ