Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

CHÂN DUNG NGÀY CUỐI NĂM THÂN

Chân dung ngày cuối năm Thân
Xem ra đã tới bẩy phần xác xơ
Hai phần rệu rã, bơ phờ
Phần còn lại, vẫn ngẩn ngơ với Đời !

Phố Quê Tôi tự ngắm tôi
03/12/2016 THANH DẠ