Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

THAO THỨC...

(Thay lời cám ơn Nữ Sỹ Bùi Kim Thư -
Hồ Minh Quang - đã gửi tặng tập thơ Thao Thức)

Em thì Thao Thức với Đời
Anh thì thao thức bởi lời thơ Em
Hẳn là ai đã từng xem
Những trang Thao Thức, đều thèm...yêu nhau !

Phố Quê Một Phút Đa Sầu
07/8/2016 THANH DẠ