Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

HOA SÚNG GIẾNG LÀNG

  1. Hoa Súng mọc ở giếng làng

  2. Tím hồng Một Nỗi Mơ Màng Trời Xanh
  3. Người ơi có hiểu lòng Anh
  4. Tình Quê Mộc Mạc, Chân Thành, Bền Lâu 
  5. Yêu Em chẳng bởi Em giầu
  6. Mà vì Em vẫn giữ Mầu Nhà Quê !

  7. Phố Quê Vài Chữ Giãi Giề
  8. 08/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN