Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

CHẮC ĐỜI LÊN HƯƠNG !Rác thải cho "gửi" trong vườn 
6 triệu một tháng - không buôn mà lời
Nước mình nếu Máu Ăn Chơi
Lập Vương-Quốc-Rác...hẳn đời lên hương ? !

Phố Quê nghĩ cũng thảm thương
22/7/2016 THANH DẠ NGUYỄN

** VTV1 : Nhiều gia đình dân Hà Tĩnh cho 
FORMOSA chôn rác trong vườn để nhận 6
triệu VNĐ/tháng !