Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

BÀI THƠ TỰ MỪNG THỌ NĂM NGOÁI, ĐĂNG LẠI XEM SAO !

THANH DẠVIẾT CHO NGÀY SINH
LẦN THỨ 72 (25/5/2015)

72 năm ở dương trần
Xem ra mình vẫn cù lần như ai

Vai cũng rộng, sức cũng dài
Cơm nhà, giường vợ hằng ngày ăn chơi

Bao nhiêu cá nước, chim trời
Chỉ nhìn với ngắm, để rồi ước ao

Đêm thu sáng vạn vì sao
Mỏi nhìn chả thấy ngôi nào của ta

Người đời ôm hết Tam Đa
Chậm chân, mình vẫn còn là…cố nông !

Phố Quê 12h50’ 21/5/2015

THANH DẠ NGUYỄN