Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

THANH MINH

THANH MINH
Mịt mù, mù mịt....đã lâu
Bây giờ đến hẹn - ngõ hầu Thanh Minh
Hãy TRONG hãy SÁNG từ mình
Cho Trời kia phải thuận tình sáng theo !Phố Quê 02/4/2016 
(25/2/Bính Thân)
THANH DẠ NGUYỄN