Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

MẶT TRỜI GIỮA BUỔI THANH MINH
Người mong, kẻ đợi bời bời
Hôm nay mới thấy Mặt Trời ló ra
Mặt trời méo mó như ma
Đâu còn sáng láng như là...ngày xưa !Phố Quê 14h04' 04/4/2016

THANH DẠ NGUYỄN