Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

BẢN NHẠC ĐỒNG NAI MÙA SẦU RIÊNG lấy từ WEBLÓGS TRẦN VIẾT BÍNH

Đồng Nai mùa sầu riêng

By Trần Viết Bính
Đồng Nai mùa sầu riêng
Thơ: Thanh Dạ
Nhạc Trần Viết Bính
Ca sĩ Như Hảo