Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

ĐÀNH TỰ NHỦNgười-Yêu-Tôi giờ lại có người yêu
Tôi bỗng hóa thành Người-Yêu-Cũ
Lòng buồn thảm...Nhưng đành tự nhủ
Đời bây giờ "hoài cổ" chắc nhiều hơn !

Phố Quê 13/4/2016
(thơ sưu tầm nhầm)
THANH DẠ NGUYỄN