Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

TỨC ...CẨU...SINH...TÌNH !

Cái Cần Cẩu Nhật tốt sao
Muốn làm thế nào ; Nó cũng...xong ngay
Bơm Bê Tông cũng rất hay
Ai được như mày, thì sướng biết bao !

Phố Quê Mùa Xây Dựng
03/3/2016 THANH DẠ