Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

KHOE...KHOE
(Lời 1 Cựu Hoc Sinh)

Con chỉ học hết cấp 2 *
Mà giờ Con đã thành Ngài Xeo-Ô **
Bạn con học giỏi lắm cơ
Đã thành Tiến Sỹ; Bây giờ theo con !

Phố Quê 28/3/2016
Thanh Dạ Nguyễn
* Cấp 2 = Trung Học Cơ Sở bây giờ
** CEO = Người Quản Lý .