Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

TÂM SỰ NGHỀ THẦY...NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO...Coi TRÒ như CHÁU ,như CON
Thì TRÒ mãi mãi vẫn còn nhớ ta
Coi TRÒ NHƯ KHÁCH HÀNG a ?
Sau khi tốt nghiệp : Thầy LÀ NGƯỜI DƯNG

Phố Quê 03/11/2015
THANH DẠ NGUYỄN