Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

TRĂNG SIÊU TRĂNGNăm nay có được SIÊU TRĂNG
Xóm TRI ÂN chắc sẽ TĂNG NHIỀU ĐIỀU
Tăng THU NHẬP, tăng TÌNH YÊU
Văn, Thơ, Nhạc, Họa tăng PHIÊU, tăng BỒNG
Vợ thì tăng SỰ YÊU CHỒNG
Chồng TĂNG YÊU VỢ ,đồng lòng YÊU CON

Xóm làng yêu nước yêu non
Yêu nhau thắm thiết, để còn YÊU TRĂNG !


Phố Quê 01/10/2015 T.D.