Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

GIẾNG LÀNG

Giếng Làng - Con mắt của Trời
Lỗ tai của Đất, lắng lời Dân Đen
Đầy vơi, vẩn đục mấy phen
Thời gian nhẫn nại đánh phèn...Lại trong !

Làng Hóp 10/2015 T.D

GIẾNG LÀNG HÓP QUÊ TÔI