Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

HEO MAY
HEO MAY...Trời làm ra tiết Heo May
Cho người, cho vật, cỏ cây...đượm buồn
Mặt nước thì nhớ chuồn chuồn
Cúc vàng nhớ nắng, Hoa Chuông nhớ chùa...
Mình như...ai đã bỏ bùa
Mua vui mọi nẻo mà chưa vợi buồn !

Phố Quê 20/9/2015
THANH DẠ NGUYỄN