Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

CHẲNG KÉM AI !...


TẠI HỘI NGỘ TRI ÂN CUỘC ĐỜI LẦN THỨ 5 :
 Người "xung" thì tớ cũng "xung". Người hùng thì tớ cũng KHÙNG như ai !