Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

NGƯỜI ĐỜI NGANG NGƯỢC

Đã túng lại thích tiêu hoang
Đã già còn cứ đa mang, đa tình
Biết chết mà cũng không kinh
Người làm "đổ quán, xiêu đình"...
vẫn chơi !
Ôí trời ơi !...

Phố Quê 24/9/2015 TDN