Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

CHUYỆN CỦI LỬA...

CHUYỆN CỦI LỬAAnh như là củi nỏ
Em như ngọn lủa hồng
Nếu tương sinh cháy đỏ
Đời bớt nhiều đêm đông

Anh là mộc dương liễu
Em là Hỏa Diệm Sơn
Chắc tình ta chết yểu
Còn đâu mà giận hờn ?

Nếu Anh là gỗ mục
Hẳn Em không thể gần
Hỏi còn đâu hạnh phúc
Khi không còn tương thân ? !


Phố Quê 7/2015 T.D