Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

VIẾT CHO NGÀY SINH LẦN THỨ 72 (25/5/2015)

VIẾT CHO NGÀY SINH
LẦN THỨ 72 (25/5/2015)72 năm ở dương trần
Xem ra mình vẫn cù lần như ai

Vai cũng rộng, sức cũng dài
Cơm nhà, giường vợ hằng ngày ăn chơi

Bao nhiêu cá nước, chim trời
Chỉ nhìn với ngắm, để rồi ước ao

Đêm thu sáng vạn vì sao
Mỏi nhìn chả thấy ngôi nào của ta

Người đời ôm hết Tam Đa
Chậm chân, mình vẫn còn là…cố nông !

Phố Quê 12h50’ 21/5/2015
THANH DẠ NGUYỄN