Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

MAI

MAI


Sớm mai, cửa mới mở ra
Đã nhìn thấy nhánh Mai Hoa ghé vào
Sắc hoa vàng đến nôn nao
Như lời hẹn ước ngọt ngào : Ngày mai !...


Phố Quê 19/3/2015
THANH DẠ NGUYỄN