Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

NHÌN NHAU THỞ DÀINHÌN NHAU THỞ DÀI
(Chuyện đời chéo ngoe)
Mình già, thì vợ cũng già
Mình yếu, vợ cũng bảo là “yếu hơn”
Hỏi ai giải được nguồn cơn
Hai thằng bỗng hóa cô đơn hai thằng !

Có cô hàng xóm bảo rằng :
- Cho Em giúp việc – gọi bằng Ô - SIN
giúp Anh, giúp Chị 2 bên
ai cũng nhàn hạ, và Em được nhờ !

Vợ rằng : “Cô bảo gì cơ ?...
còn cái chuyện ấy, hãy chờ...kiếp sau !”
Thế là 3 đứa đều đau
Cả 3 bấm bụng, nhìn nhau...thở dài !

Phố Quê
Những ngày cuối năm Ngựa
(26/1/2015)
THANH DẠ