Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

NGƯỜI GIÀ MONG TẾT


NGƯỜI GIÀ MONG TẾT


Tết về thêm tuổi, thêm già
Thêm lo, thêm bấn...Sao ta vẫn mừng ?

Đâu vì tết có bánh chưng
Mà vì bọn trẻ tưng bừng về thăm !

Phố Quê 12/2014
THANH DẠ