Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

MƠ THEO...

MƠ THEO... 
(theo thời thượng)

Gía mà sắm được ô tô
Chắc rằng sẽ có đầy Bồ bám theo !
Tiếc rằng mình chửa thoát nghèo
Thế thì Bồ Bịch nó đeo làm gì ?!
Khì Khì Khì...

Phố Quê 9/1/2015 TDN