Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

AI NGỜ !...AI NGỜ !...
Thơ tình có lắm chữ “Em”
Cho nên vợ đã nổi ghen lạ lùng :
Gió mưa, sấm chớp đùng đùng
Tuyên bố “ bỏ chồng “ – Thật tội nhà thơ .

Nhà thơ bỗng hóa bơ vơ (tự do?)
Thơ tình
Thơ tiếc
Ai ngờ...
Hay hơn !

Phố Quê 1/2015
THANH DẠ