Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

CẦU VUI, XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNGTHÚ CHƠI CẦU LÔNG
(bài xướng của nữ sĩ Thùy Tiên
Hồng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa)

Mon men thử tập cuộc chơi này
Dập xuống, nâng lên cũng thích thay
Ve vuốt lông cầu – ni* hứng hẳn
Mân mê cán vợt – nớ ưng ngay
Ê lưng “thựng” bụng...xin đừng nản
Xoạc cẳng nhoài thân vẫn cứ say
Mấy phát hứng, tung đầy khoái cảm
Thử rồi, mường tượng thấy hay hay !


SAY CẦU LÔNG
(bài họa của nghệ nhân nuôi ong
Nguyễn Văn Diệp An bình, Nam Sách,
Hải Dương)

Em định mon men nhập hội này
Mang cầu đòi góp, gớm ghê thay
Cho xem sáng mắt kêu : Thèm lắm
Mời đánh, vui lòng bảo: Sướng ngay
Xoạc cẳng đón cầu khi đã hứng
Vươn tay tóm cán lúc đang say
Aó quần xệch xoạc mà chưa chịu
Mệt lử lư rồi...ngó đến hay !

Phố Quê 15/11/2014 T.D