Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

TỰ DO BẬT KHÓC


TỰ DO ƠI HỠI, TỰ DO !

Cám ơn Em đã vắng nhà
Để Anh có phút được là chính Anh

Hôn nhân là chiếm hữu mình
Là tự dâng hiến, hy sinh suốt đời

Đinh thuyền ghim chặt hai người
Đâu còn dám nở nụ cười cùng ai ?

Đâu còn hiện tại, tương lai
Tự Do bật khóc tiếc hoài...ngày xưa !
                         
Phố Quê 9/10/2014 T.D