Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

TRÓI NHAU...TRÓI NHAU

Trói nhau bằng những nụ cười
Có khi còn chặt hơn mười loại dây

Trói nhau bằng nụ hôn say
Khiến người chẳng muốn có ngày thoát ra

Trói nhau bằng cái nết na
Khác gì địa võng, thiên la...hỡi người !

Ơi người-dưng-của-ta ơi
Ta mong được trói bằng lời...yêu thương !

Phố Hóp 15/10/2014 T.D