Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

THƠ VUI TRÊN TRANG BẠN (FB NGUYỄN TRUNG THÀNH )

ĐƯỢC
Sống một kiếp người, BÌNH AN là được
2 bánh,4 bánh, chạy được là được
Tiền ít tiền nhiều ,đủ ăn là được
Người xấu người đẹp ,dễ coi là được

Người già người trẻ, miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
Ông xã về trễ ,miễn về là được
Bà xã càu nhàu ,thương mình là được
Tiến sĩ cũng được bán rau cũng được
Tất cả phiền não, biết xả là được
Những điều cố chấp ,biết quên là được
Bạn bè xa gần ,nhớ nhau là được
Không phải có tiền,muốn gì cũng được
Tâm tốt việc tốt,số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai, trời biết là được
Tích đức tu thân ,kiếp sau cũng được
Thiên địa vạn vật ,tùy duyên là được
Có rất nhiều việc ,nhìn xa là được
Nói nhiều chuyện vậy,hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu ,xem lại là được