Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

LẶNG LẼ THỜI GIAN
Thời gian lặng lẽ trôi đi
Lá thì rụng xuống, chồi thì vươn lên
Bão giông chẳng mấy khi yên
giấc mơ quả ngọt vẫn bền trong cây !

Thanh Dạ 
26/9/2014 (rút trong tập Cõi Yêu
NXB VĂN HỌC 2013)