Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

THƠ CỦA BẠN THƠ - NHƯ QUỲNH MAI NHÀ GIÁO

 
Nhu Quynh Mai 
viết cho ..." Người em rất nhớ".Ừ thôi! Anh đã quên em.
Ừ thôi! Em đã bít em ...một mình.
Ừ thôi! Anh cứ vô tình.
Ừ thôi! Trôi hết ân tình đã trao.
Ừ thôi! Vạt yếm lụa đào.
Ừ thôi! Lau lệ sa vào mắt em.
Ừ thôi! Em chớ hão huyền.
Ừ thôi! Cuộc sống không fiền đến nhau.
Ừ thôi! Quá khứ wa mau.
Ừ thôi! Ngoảnh lại còn đâu ân tình.
Ừ thôi! Em dẫu chẳng xinh.
Ừ thôi! Anh cứ vui hình bóng ai .
Ừ thôi! Em chẳng dám nài.
Ừ thôi! Xa cách, cách hai chúng mình.
Ừ thôi! Nam Bắc mối tình.
Ừ thôi! Ngắn ngủi duyên tình thế thôi.
Ừ thôi! Em biết ....ừ thôi.
Ừ thôi! Đừng trách tim tôi... vỡ òa.
Ừ thôi! Em mãi thật thà.
Ừ thôi! Người đã rời xa ...em rồi.
Ừ thôi! Nước mắt chạm môi.
Ừ thôi! Sẽ mãi ....ừ thôi ...nhé người.