Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

KHÓC TÔ HOÀI ( PHẠM HẢI FB)

THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN TÔ HOÀIÔng về trời tuổi chín tư
Đường tiên vội bước giã từ trần gian
Đêm về loài ''Dế'' khóc than
Cùng bao dân Việt muôn vàn xót xa
Ông ra đi lúc tuổi già
Còn bao tác phẩm mãi là thiếu niên
Ông về thế giới người hiền
Từ nay gạt hết ưu phiền trần gian