Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

UÔN...CÚP !

UÔN...CÚP !

Mỗi ngày ba bữa CƠM VƯƠNG*
Khuya về, chồng lại lên giường...xem UÔN
Bốn năm lại có tháng buồn
Mất tiền, mất ngủ, mất luôn cả...chồng !

UÔN này ai muốn CÚP không ?

Phố Quê 17/6/2014 T.D
*Cơm của bậc ĐẾ VƯƠNG