Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

DÒNG SÔNG TRƯỚC NHÀ
DÒNG SÔNG Ở TRƯỚC NHÀ TÔI
XANH TRONG NHƯ THỂ BẦU TRỜI TRONG XANH
CHỈ MONG MƯA THUẬN, GIÓ LÀNH
ĐỂ QUÊ MÃI ĐẸP BỨC TRANH THÁI BÌNH !

LÀNG HÓP 30/6/2014 THANH DẠ